Wat de dichters ons over Maassluis vertellen

Maassluise dichters in de Gouden Eeuw.

Het belang van deze dichters, hun gedichten en hun liederen.
De Maassluise dichters, vooral die in de Gouden Eeuw, waren sociaal zeer bewogen en betrokken. Daarom zijn zij, nog afgezien van hun poëtische talenten, voor het nageslacht van onschatbare waarde voor de kennis van de geschiedenis van Maassluis. Het oeuvre van deze dichters is doorspekt met lofliederen; een genre dat zich heel goed leent voor het vastleggen van het dagelijkse leven. Hoewel de nadruk daarbij meestal op de visserij ligt, krijgen vele andere bedrijvigheden ook de aandacht.

Liedboeken
Een aantal van de dichters heeft zogenoemde liedboeken gemaakt. De liederen waren veelal met een stichtelijke inslag, maar altijd met een moraal. Ze werden door brede lagen van de bevolking gezongen. Uit die liedboekjes spreekt ook weer de trots op de visserij.
Niet alleen het geschil over de zangwijze van de psalmen kreeg aandacht in deze boekjes. Ook een nieuwe dominee kreeg via gedichten instructies. Hij moest er bijvoorbeeld voor waken dat zijn preken 'niet te licht van toon' waren. Het lied over het geschil tussen de Armeniërs en Gomaren (een bekende godsdienstkwestie in die tijd) geeft inzicht hoe die kwestie in Maassluis lag.
De strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden werd eveneens in gedichten en liederen breed uitgemeten. Kortom, de gedichten en liederen zijn al met al een zeer rijke bron van informatie.

Rouwbeklach
Toen het dorp Maassluis in maart 1651 werd getroffen door een grote ramp, het vergaan van zes schepen waarbij minstens 60 slachtoffers te betreuren waren en heel het dorp rouwde, schreven de dichters:
'Zes schepen zijn gans verslonden door de baren en heel verbrijzeld in het meer.'
In februari 1683 vergingen vier vissersschepen op de Doggersbank. Van de opvarenden overleefde er één. In het daaraan gewijde gedicht werd deernis getoond met de weduwen en wezen. En de dichter sprak over een wonderbaarlijke redding van die ene, waarin hij de hand van God zag.

Van gewone en grote dingen
Een ander lied verschaft ons in geestige berijming een opsomming van de spullen die de visserman meenam op zijn reis naar de visgronden
Grote gebeurtenissen werden ook op rijm gezet en gezongen. Zoals een ingrijpende verbouwing van de herberg Moriaan en de inwijding van het orgel in de Groote Kerk dat door Govert van Wijn was geschonken.
De liedboekjes in Maassluis waren over het algemeen serieuzer van aard dan de boekjes van andere dorpen en steden. Daar staat tegenover dat Maassluis het grootste aantal liedboekjes per inwoner kent.

Voor velen van u zal het ondoenlijk zijn om alle gedichten zelf te lezen. En niet alleen vanwege de tijd die dat zou vergen. Daarom heeft de Historische Vereniging Maassluis de gedichten gelezen en bestudeerd en getracht aan de hand daarvan de geschiedenis van Maassluis inzichtelijk te maken. Wij hopen dat de tentoonstelling daarover uw kennis van de Maassluise (dicht)historie zal verdiepen.

Op zaterdag 27 juni start het halve eeuwfeest van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) met als centraal thema 'Poezie en Verbeelding'. In Museum Maassluis is een vitrine ingericht met eeuwenoude boeken met o.a. exemplaren uit de 17e eeuw van Maassluise dichters. Vanaf 28 juni kunt u gedurende de zomermaanden deze tentoonstelling bezichtigen en als HVM lid natuurlijk gratis.

HVM juni 2015

 Delflanddag trok veel bezoekers

De Delflanddag op 20 juni trok weer veel bezoekers. Jong en oud genoten op deze zonnige dag van de vele attracties op de Karperhoeve en de HVM kraam werd eveneens druk bezocht. De bezoekers kwamen niet alleen uit Maassluis maar uit de hele regio. De verkopen liepen goed en er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen. De kraam stond helemaal in het teken van de Zuidbuurt en natuurlijk willen we de HVM vrijwilligers hartelijk bedanken voor de voorbereidingen en hun enthousiasme op de dag zelf.
20152206-delflanddag

 HVM kraam op de Sleepvaartdag

De Week van de Cultuur op 30 mei startte met de Voorjaarsfair en Streekmarkt, de 115 jarige beurtvaarder de 'Jansje' en de Sleepvaartdag. Opvallend was dat in de rustige ochtenduren de kraam van de HVM druk werd bezocht. Het hoofdthema was ditmaal de historische scheepswerf ' Zorg en Vlijt'. Rob Houweling had werkelijk alles uit de kast gehaald: borden met oude en nieuwe foto's van de werf, een model van een snikschuit(ter beschikking gesteld door Museum Maassluis) en een foto impressie van de nieuwe scheepshal.
Natuurlijk lagen er de gebruikelijke HVM publicaties, konden nieuwe leden zich aanmelden en het onlangs uitgegeven boek 'Wandelen door Maassluis '40-'45' van Gertjan van de Velden was ook te koop.
Alle vrijwilligers die zich wederom enthousiast hebben ingezet op deze dag worden hartelijk bedankt.

View the embedded image gallery online at:
http://www.histvermaassluis.nl/#sigFreeId2ed0479368

 Alweer voor de 8ste keer een Historische Quiz

20151605-hizzquiqWoensdag 13 mei jl. streden 6 teams in Grand Café De Waker om de wisselbeker die in 2014 werd aangeboden door 'Ervaar Maassluis 400 jaar'. De vragen gingen over de 60-90 jaren en een tiental vragen over de haven van Maassluis in het bijzonder. De moeilijks graad lag iets hoger dan de vorige keer omdat er toen té veel goede antwoorden werden genoteerd.
Onze voorzitter Kees Tempelaars verving de geplande quizmaster Chris Kalkman die verplichtingen had op het Gemeentehuis en vervulde zijn rol met verve.
Het team 'Moving Men' kreeg de beker overhandigd door 'Slamuis', het winnende team van vorig jaar met tevens het verzoek om de beker te laten graveren.
Al met al was het wederom een gezellige, educatieve avond waar het gele goud rijkelijk vloeide.
IJs en weder dienende is de volgende HizzQuiz gepland op woensdag 25 november 2015.Team Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal Stand
Moving Men 8 7 6 8 9 38 1
SlaMuis 7 6 8 7 9 37 2
De Slepers 8 4 7 8 9 36 3
VW 6 6 7 2 7 28 4
Zandpad 6 5 3 4 8 26 5
De Snaijers 4 3 3 7 6 23 6Stadswandeling met 120 leerlingen van de 2e klas HAVO/VWO Revius college

Evenals vorig jaar heeft de HVM in nauwe samenwerking met het Revius College stadswandelingen georganiseerd. Het waren ongeveer 120 leerlingen van de 2e klas HAVO/VWO met als thema 'De geschiedenis van Maassluis en Maasland'. 6 van onze gidsen hebben hun uiterste best gedaan om er voor de jeugd een boeiende en leerzame ochtend van te maken.


View the embedded image gallery online at:
http://www.histvermaassluis.nl/#sigFreeId3fa44a0831

 ERESPELD VOOR GERTJAN VAN DE VELDEN

20150305-erespeldjeDonderdag 30 april was onze vicevoorzitter op de kamer van burgemeester Koos Karssen uitgenodigd om in een select gezelschap zijn boek 'Wandelen door Maassluis '40-'45 aan te bieden. Als de burgemeester in zijn dankwoord de frase gebruikt 'ook op het stadhuis is de grote inzet en het enthousiasme van Gertjan opgevallen...' dan voel je al nattigheid. Gertjan was duidelijk verrast en aangedaan door de onderscheiding met de erespeld van de gemeente. 'Die zag ik niet aankomen...' was zijn reactie. De amateurhistoricus ontving zijn prijs vanwege zijn belangstelling voor de lokale geschiedenis en met name voor de geschiedenis van WO2. Hij geeft daarover lezingen en presentaties op scholen en houdt exposities.
In zijn boek beschrijft hij de speciale plekken in Maassluis die tijdens de oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld.
's Avonds tijdens de drukbezochte Historische Avond, waarop hij een lezing gaf over dit onderwerp, hield hij zijn boek ten doop voor het publiek. Het boek was te koop bij zowel Het Keizerrijk als de Koningshoek voor de speciale prijs van € 10. Vanaf 1 mei is het boek te koop in beide Maassluise boekhandels voor € 12,50.

Klik hier om meer foto's te bekijken

14-02.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top