Klaphuys verhalen in de Kuiperij! - Koninginnedag van 1949 tot 2013

Koningsdag
Woensdag 30 april a.s. is het géén Koninginnedag. Dat is wel even wennen. Geen feest dus, niets te vieren. Dat doen we dit jaar op Koningsdag en wel zaterdag 26 april a.s.

Koninginnedag(en)
Deze zijn nu historie. En daarom gaan we in het Klaphuys klappen over die voorbije dagen. Van 1949 tot 2012 -2013 was anders - is er Koninginnedag gevierd. Herinnert u zich nog het defilé op Soestdijk? Die ellenlange stoet, die het koninklijk bordes passeerde? Ook mijn Scheveningse oma was een keer van de partij en legde op het bordes een bos bloemen. Mijn tante volgde dit alles op tv en riep verbouwereerd uit:'Die heb ik haar gisteren gegeven!' Dus niet alleen Zeeuwse zuuunigheid, ook de Scheveningers konden er wat van.'

Viering en festiviteiten
Elke stad en dorp had haar eigen feest. Als schoolkind marcheerde ik achter het muziekkorps aan naar het stadhuis om daar een aubade te brengen. Geweldig! En daarna waren er kinderspelen. Eén groot feest, behalve als het regende, dan viel – met recht – alles in het water.

Foto's, voorwerpen en herinneringen
Om dit alles nog een keer te beleven, vragen wij u foto's en voorwerpen mee te brengen en uw herinneringen aan de Koninginnedagen te vertellen in het Klaphuys op 30 april a.s.

HVM stadsgidsen maken gezamenlijk een stadswandeling

20142204-stadsgidsenZaterdag 19 april 2014 hebben de HVM stadsgidsen gezamenlijk een stadswandeling gemaakt. Na de ontvangst in De Kuiperij heeft elk van de aanwezige gidsen een bepaald onderwerp uit de stadswandeling toegelicht met als doel naar elkaar te luisteren, eventueel te corrigeren en van elkaar te leren. Een paar adspirant gidsen zijn eveneens uitgenodigd om te kunnen beoordelen hoe het gidsen van een groep precies werkt.
Ter afsluiting van deze inspirerende ochtend werd er in de Havenkom bij beurtvaarder "Jansje" met een "Hengst" een toast uitgebracht.

VOORVERKOOP: 'Atlas van Maassluis'

Atlas van Maassluis

Geschiedenis van Maassluis opnieuw in kaart gebracht.

De Historische Vereniging Maassluis heeft een digitale collectie van meer dan 100 kaarten bijeen gebracht die het ontstaan en de ontwikkeling van Maassluis in beeld brengen. De Atlas die daarvan samengesteld is heeft dezelfde uitstraling als de Kroniek van Maassluis, maar vertelt de geschiedenis van Maassluis vanuit een heel ander gezichtspunt. Aan elke kaart is een uitvoerige beschrijving en bestudering toegevoegd en het verhaal bij elke kaart laat een stukje van de geschiedenis van Maassluis zien. Door deze benadering is een boeiend verhaal ontstaan dat vanzelfsprekend niet feitelijk afwijkt van hetgeen in de Kroniek van Maassluis is verteld, maar toch andere en boeiende gezichtspunten biedt. Door een andere benadering komen veel gebeurtenissen in een ander licht te staan. Een bijzonder boek dat in gelimiteerde oplage wordt uitgebracht.

OP is OP!

Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Maassluis kan het boek kopen, tot 31 juli 2014 in de voorverkoop met een extra korting van € 5,00. U betaalt nu € 34,50 i.p.v. € 39,50.

Klik hier om direct naar het bestelformulier te gaan.

Eerste inschrijving 'Atlas van Maassluis'

Op de één na laatste dag van de succesvolle tentoonstelling van oude landkaarten 'Maassluis door de jaren heen' heeft de eerste inschrijving voor de 'Atlas van Maassluis' een feestelijk tintje gekregen.

De handtekening op het formulier werd gezet door Jochem Vreugdenhil, één van de organisatoren van deze tentoonstelling in het bijzijn van een aantal (bestuurs-)leden van de Historische Vereniging Maassluis. Na afloop werd het glas geheven op het verschijnen van het eerste exemplaar van de Atlas op 19 september, bijna aan het einde van de festiviteiten rond de zelfstandigheid van 400 jaar Maassluis.

Deze Atlas over de geschiedenis van Maassluis, kunt u nu met korting bestellen via deze website. Klik hier om uw bestelling te plaatsen

20143103-atlas

Leden Historische Vereniging "Die Goude" uit Gouda op bezoek in Maassluis

Ieder jaar organiseert de Historische Vereniging "Die Goude" (uit Gouda) voor haar leden enkele excursies naar interessante reisdoelen met een cultureel-historisch karakter. Daarbij wordt gezorgd voor deskundige toelichting en begeleiding.
Op vrijdag 4 april vertrok een bus met 50 leden van deze vereniging naar Maassluis. Het thema voor dit uitstapje was:
"Van een sluis aan de Maas (Maassluis) naar een vlakte in zee (Maasvlakte)". Het gezelschap werd 's morgens welkom geheten in De Kuiperij. Onder het genot van koffie met gebak vertelden de stadsgidsen Hans Eijsackers iets over de Historische Vereniging Maassluis en Paul van Deventer in het kort de ontstaansgeschiedenis van Maassluis. Daarna volgde de historische wandeling in twee groepen. Vanzelfsprekend was het voor onze gidsen een dankbaar gezelschap met interessante vragen van leden van een zustervereniging. De stadswandeling eindigde aan boord van De Hudson. Na een paar "Hengstjes" te hebben gedronken met een hartig hapje werd uitleg gegeven over het leven aan boord van deze stoere historische sleepboot. Na de lunch in Maassluis vertrok het gezelschap voor het middagprogramma naar de Maasvlakte voor een bezoek aan Futureland.

20141104-gouda-stadswandeling

Foto's Maassluis 350 jaar gevraagd (1964)
In dat jaar was er eveneens een uitgebreid feestprogramma met diverse activiteiten zoals een kranslegging, herdenkingsbijeenkomst in de Groote Kerk, muziekkorpsen, openluchtspel, cabaret, reünie, kermis, diverse sportactiviteiten etc. Er zijn helaas weinig foto's bekend bij de HVM.

Indien u foto's heeft van de feesten van 1964 wil de HVM daar graag een digitale kopie van maken. De HVM heeft van de gemeente de opdracht aanvaard om het historisch beeldarchief van Maassluis aan te leggen. De digitale foto's worden centraal bewaard en een deel van de collectie is al te raadplegen via www.histvermaassluis.nl. Indien u foto's heeft kunt u contact opnemen met de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Klik hier om meer te lezen over Maassluis 350 jaar zelfstandig.


Voortgang verbouwing in Museum Maassluis

20142702-museummaassluisIn november vorig jaar is de verbouwing van het Museum Maassluis gestart en sinds die tijd ook gesloten voor het publiek. Intern wordt er bekeken hoe de vertrekken van het museum opnieuw kunnen worden ingericht. Er komt een aanpassing van de entree, de balieruimte, verbouwing van de Podiumzaal tot een zithoek met keuken met de mogelijkheid voor kleine exposities. Hierdoor wordt tevens de mogelijkheid geschapen om groepen te ontvangen en te vergaderen en een kop koffie/thee te kunnen schenken.

Ook de tuin wordt aangepakt: een groter oppervlak wordt meer toegankelijk voor zitjes en een aantal vrijwilligers met groene vingers is bezig het achterstallige onderhoud weg te werken.

De verhuizing van de HVM naar het Museum Maassluis zal in de zomermaanden plaatsvinden en zal van beide kanten om wat aanpassingen vragen. Groot voordeel is dat er gezamenlijk meer activiteiten ondernomen kunnen worden, de HVM op meer dagen in de week dan nu te bezoeken is en we elkaar kunnen aanvullen en versterken. De Dijkzaal zal door Friedie Kloen en Pieter van Houten, in samenwerking met groepjes vrijwilligers, worden ingericht als een permanente historische tentoonstelling. De onderwerpen zullen regelmatig gaan variëren.

HVM gaat verhuizen!

20142102-verhuizenJa, u leest het goed. De HVM gaat verhuizen. De gemeente Maassluis heeft haar subsidiebeleid nogal veranderd en hanteert andere criteria bij het vaststellen van subsidiebedragen. Om een lang verhaal kort te maken is een van de gevolgen van dit beleid dat we niet meer in staat zijn om de Kuiperij aan de Ankerstraat, sinds 2005 al weer ons vaste 'honk', voor een acceptabele prijs te huren en daarom zullen we deze zomer verhuizen en intrekken in het Museum Maassluis. Momenteel wordt het voormalig Gemeentemuseum Maassluis flink verbouwd en als de verbouwing gereed is kunnen we terecht. Het vertrouwde adres Ankerstraat 16 zal dus ook veranderen en wel in hetzelfde adres, dat het Museum Maassluis nu ook al voert: Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis. U kunt dus met ingang van het nieuwe seizoen (medio augustus) uw correspondentie met onze vereniging daar heen sturen.

HVM licht zienswijze bestemmingsplan Dijkpolder toe.
20141902-weverskade 118De HVM heeft vorig voorjaar via een brief en een petitie gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan Dijkpolder. Naast veel kleine details heeft de HVM ook een lans gebroken om kostbaar historisch erfgoed te behouden, waaronder Weverskade 118. Dinsdagavond 7 januari stelde de 'Hoorcommissie zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen' o.a. de HVM in staat haar zienswijze toe te lichten. Dat heeft de voorzitter in goed overleg met o.a. de voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis, de heer Meerman, en de heer van Ooststroom (Stichting Midden-Delfland is mensenwerk) voor zijn rekening genomen. De toelichtingen zijn gegeven en de vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad stelden de nodige vragen ter verduidelijking van onze standpunten en visies. Wij weten dat onze standpunten nu duidelijk zijn en hopen dat onze voorstellen in vruchtbare aarde zijn gevallen. Op dinsdag 4 februari heeft de gemeenteraad van Maassluis het bestemmingsplan Dijkpolder vastgesteld. De HVM zal de verdere ontwikkelingen rondom en in de Dijkpolder nauwlettend volgen en zich inspannen om met alle betrokken partijen constructief en creatief samen te werken om tot een goede ontwikkeling van de Dijkpolder te komen.

Museum Maassluis gesloten tijdens grote verbouwing
Het Museum Maassluis is, zoals u misschien weet, de nieuwe naam van het voormalig Gemeentemuseum aan de Zuiddijk. Het museum staat voor een grote verbouwing. In opdracht van de eigenaar van het Museum, de gemeente Maassluis, worden zowel de entree als de Dijkzaal onder handen genomen. De entree krijgt een uitnodigend karakter en de Dijkzaal wordt vergroot tot één ruimte. De buitenzijde van het Museum wordt gedeeltelijk gemoderniseerd en de fietsenstalling wordt weer op niveau gebracht. In eigen beheer pakt het museumbestuur de receptie, het kantoor en de podiumzaal aan.20132611-logomuseum

Kortom, vanaf 2 november tot eind maart staat het Museum op zijn kop. Veel ruimte hebben we dan niet om bezoekers te ontvangen. Om die reden is het Museum Maassluis gedurende deze periode gesloten voor het publiek. Wel zullen we in het nieuwe jaar ruimte maken om scholen te kunnen ontvangen zodat ons educatief programma doorgang kan vinden.

Over de voortgang van de verbouwing zal regelmatig verslag worden gedaan via persberichten, Face book en de website van het museum www.maassluismuseum.nl/

Wij hopen dat u omstreeks eind mei 2014 na de heropening van het Museum Maassluis weer als bezoeker te verwelkomen. Het Museum Maassluis heeft dan een aanzienlijke gedaantewisseling ondergaan en is dan weer helemaal up to date om zowel de beeldende kunst als de lokale historie en de educatie aan jeugd en jongeren alle aandacht te geven die van ons verwacht mag worden.

A5025.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top