De HVM Vitrine van Piet Damsteeg

 De HVM vitrine in de Bibliotheek van Maassluis is door Piet Damsteeg opnieuw ingericht. Het thema deze keer is roken en allerlei reclamemateriaal in de vorm van asbakken en andere spulletjes valt er te bewonderen.

View the embedded image gallery online at:
http://www.histvermaassluis.nl/#sigFreeId053b199203

 ENTHOUSIASTE HVM VRIJWILLIGERS ACTIEF OP 18 JULI 2015
20152008-piet
v.l.n.r. Piet Damsteeg, Rob Houweling, wethouder Sjef Evers

Ter gelegenheid van de onthulling van het naambord van de Historische Scheepswerf 'Zorg en Vlijt' en het in gebruik nemen van de onlangs aangelegde passantensteiger hebben de HVM vrijwilligers hun beste beentjes bijgezet. Tussen 10 en 11 uur werd de Groote Kerk opengesteld voor de leden van de KRZV 'De Maas' die met 28 boten Maassluis bezochten als eerste haven op hun jaarlijkse tocht 'MaasBuitenGaats'. Aansluitend stonden HVM stadsgidsen te wachten om de opvarenden historisch Maassluis te tonen en stond Rob Houweling met assistentie van Paul Welagen (Zorg en Vlijt) er met een HVM kraam in het teken van de scheepswerf. Vanzelfsprekend waren er ook de gebruikelijke HVM uitgaven te koop. Hoe leuk is het om te vermelden dat wethouder Sjef Evers lid is geworden van de HVM.
Om 16.00 uur vond het officiële gedeelte van de dag plaats. Na een welkomstwoord van Frank Baart als voorzitter van 'Zorg en Vlijt', kreeg wethouder David van der Houwen het woord om vervolgens het naambord (ontworpen door Gertjan van der Velden) met zijn collegae Arnold Keijzer en Sjef Evers vast te mogen schroeven op de muur naast de werf.

20152008-rinus
  Onze oud-voorzitter Rinus van de Ree met zijn vrouw Lenie

De meer dan 100 aanwezigen, incl. de leden van 'De Maas' werden daarna uitgenodigd voor een borrel op het terrein van Scheepswerf De Haas Maassluis B.V.
Wat hebben we met velen gewerkt aan een fantastische promotie voor Maassluis.

 Wat de dichters ons over Maassluis vertellen

Maassluise dichters in de Gouden Eeuw.

Het belang van deze dichters, hun gedichten en hun liederen.
De Maassluise dichters, vooral die in de Gouden Eeuw, waren sociaal zeer bewogen en betrokken. Daarom zijn zij, nog afgezien van hun poëtische talenten, voor het nageslacht van onschatbare waarde voor de kennis van de geschiedenis van Maassluis. Het oeuvre van deze dichters is doorspekt met lofliederen; een genre dat zich heel goed leent voor het vastleggen van het dagelijkse leven. Hoewel de nadruk daarbij meestal op de visserij ligt, krijgen vele andere bedrijvigheden ook de aandacht.

Liedboeken
Een aantal van de dichters heeft zogenoemde liedboeken gemaakt. De liederen waren veelal met een stichtelijke inslag, maar altijd met een moraal. Ze werden door brede lagen van de bevolking gezongen. Uit die liedboekjes spreekt ook weer de trots op de visserij.
Niet alleen het geschil over de zangwijze van de psalmen kreeg aandacht in deze boekjes. Ook een nieuwe dominee kreeg via gedichten instructies. Hij moest er bijvoorbeeld voor waken dat zijn preken 'niet te licht van toon' waren. Het lied over het geschil tussen de Armeniërs en Gomaren (een bekende godsdienstkwestie in die tijd) geeft inzicht hoe die kwestie in Maassluis lag.
De strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden werd eveneens in gedichten en liederen breed uitgemeten. Kortom, de gedichten en liederen zijn al met al een zeer rijke bron van informatie.

Rouwbeklach
Toen het dorp Maassluis in maart 1651 werd getroffen door een grote ramp, het vergaan van zes schepen waarbij minstens 60 slachtoffers te betreuren waren en heel het dorp rouwde, schreven de dichters:
'Zes schepen zijn gans verslonden door de baren en heel verbrijzeld in het meer.'
In februari 1683 vergingen vier vissersschepen op de Doggersbank. Van de opvarenden overleefde er één. In het daaraan gewijde gedicht werd deernis getoond met de weduwen en wezen. En de dichter sprak over een wonderbaarlijke redding van die ene, waarin hij de hand van God zag.

Van gewone en grote dingen
Een ander lied verschaft ons in geestige berijming een opsomming van de spullen die de visserman meenam op zijn reis naar de visgronden
Grote gebeurtenissen werden ook op rijm gezet en gezongen. Zoals een ingrijpende verbouwing van de herberg Moriaan en de inwijding van het orgel in de Groote Kerk dat door Govert van Wijn was geschonken.
De liedboekjes in Maassluis waren over het algemeen serieuzer van aard dan de boekjes van andere dorpen en steden. Daar staat tegenover dat Maassluis het grootste aantal liedboekjes per inwoner kent.

Voor velen van u zal het ondoenlijk zijn om alle gedichten zelf te lezen. En niet alleen vanwege de tijd die dat zou vergen. Daarom heeft de Historische Vereniging Maassluis de gedichten gelezen en bestudeerd en getracht aan de hand daarvan de geschiedenis van Maassluis inzichtelijk te maken. Wij hopen dat de tentoonstelling daarover uw kennis van de Maassluise (dicht)historie zal verdiepen.

Op zaterdag 27 juni start het halve eeuwfeest van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) met als centraal thema 'Poezie en Verbeelding'. In Museum Maassluis is een vitrine ingericht met eeuwenoude boeken met o.a. exemplaren uit de 17e eeuw van Maassluise dichters. Vanaf 28 juni kunt u gedurende de zomermaanden deze tentoonstelling bezichtigen en als HVM lid natuurlijk gratis.

HVM juni 2015

 Delflanddag trok veel bezoekers

De Delflanddag op 20 juni trok weer veel bezoekers. Jong en oud genoten op deze zonnige dag van de vele attracties op de Karperhoeve en de HVM kraam werd eveneens druk bezocht. De bezoekers kwamen niet alleen uit Maassluis maar uit de hele regio. De verkopen liepen goed en er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen. De kraam stond helemaal in het teken van de Zuidbuurt en natuurlijk willen we de HVM vrijwilligers hartelijk bedanken voor de voorbereidingen en hun enthousiasme op de dag zelf.
20152206-delflanddag

 HVM kraam op de Sleepvaartdag

De Week van de Cultuur op 30 mei startte met de Voorjaarsfair en Streekmarkt, de 115 jarige beurtvaarder de 'Jansje' en de Sleepvaartdag. Opvallend was dat in de rustige ochtenduren de kraam van de HVM druk werd bezocht. Het hoofdthema was ditmaal de historische scheepswerf ' Zorg en Vlijt'. Rob Houweling had werkelijk alles uit de kast gehaald: borden met oude en nieuwe foto's van de werf, een model van een snikschuit(ter beschikking gesteld door Museum Maassluis) en een foto impressie van de nieuwe scheepshal.
Natuurlijk lagen er de gebruikelijke HVM publicaties, konden nieuwe leden zich aanmelden en het onlangs uitgegeven boek 'Wandelen door Maassluis '40-'45' van Gertjan van de Velden was ook te koop.
Alle vrijwilligers die zich wederom enthousiast hebben ingezet op deze dag worden hartelijk bedankt.

View the embedded image gallery online at:
http://www.histvermaassluis.nl/#sigFreeId2ed0479368

54-16.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top