Commissie Historie Maassluis

De Commissie Historie Maassluis is verantwoordelijk voor het verwerven en het mondeling (o.a. Historische Avonden) en schriftelijk (o.a. Historische Schetsen) overdragen van historische kennis. De CHRONIQUEUR (commissiesecretaris) coördineert de activiteiten van deze commissie. Voorlopig vallen ook de activiteiten van de redactiecommissie onder de verantwoordelijkheid van deze commissie. De Commissie Historie Maassluis bestaat uit:

Chroniqueur Ineke Vink
 Leden Jan van Gelderen
  Marvin Hess
  Henk van den Hoek
  Rien Koene
  Hans Nicolaï
  Jaap van der Sar
  Kees van der Sar
  Emmy Smit
  Dick van Wassenaar
  Henk Wigt
   

In 2009 is enige versterking aangerukt. Er is echter zoveel werk dat verdere versterking van deze commissie nog steeds hard nodig is om naast alle standaard werkzaamheden ook de broodnodige onderzoeksactiviteiten te kunnen uitvoeren.

Commissie Collecties HVM

De Commissie Collecties HVM is verantwoordelijk voor het registreren, documenteren, digitaliseren, beheren en behouden van collecties. Bij de collecties onderscheiden we op hoofdlijnen collecties bestaande uit beeld- of woordmateriaal. De COLLECTIONEUR (commissiesecretaris) coördineert de activiteiten van deze commissie. Voorlopig assisteert de collectioneur ook bij de activiteiten van de nieuw aangetreden DISTRIBUTEUR
Deze commissie bestaat uit:

 
Collectioneur Kees Tempelaars
Leden (o.a.) Kees Broere
  Piet Damsteeg
  Arie van den Hoek
  Jan Zon
  Dick de Lange
  Wim den Oudsten
  Rob Ouwenbroek
  Louwrens Parre
  Jan Rook
  Lia van Tongeren
  Leo Valkenburg
  Jan Verwey
  Theo Vols
  alle postbezorgers
   

 

Commissie Stad & Monument

De Commissie Stad & Monument vormt de schakel tussen de HVM aan de ene zijde en de overheid, andere organisaties of instituten waar de HVM een relatie mee onderhoudt en het publiek aan de andere zijde. Leden van deze commissie vertegenwoordigen de HVM in externe commissies en werkgroepen en beogen hiermee invloed uit te oefenen op actuele zaken die verband houden met het cultuurhistorisch erfgoed van Maassluis en zijn omgeving. Ook de vicevoorzitter maakt deel uit van deze commissie. De VICEVOORZITTER coördineert als commissiesecretaris de activiteiten van deze commissie.

Bestuursadviseur
Coördinator Stadsgidsen
Leden
Jacques Visker
Paul van Deventer
alle stadsgidsen

Onderstaande HVM-vertegenwoordigers zijn organiek ook in de Commissie Stad & Monument ondergebracht.

Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis Leo Boer (waarnemend voorzitter)
Peter Bredius (ondersteuning)
Commissie Naamgeving Hans Eijsackers
Dick van Wassenaar

 

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het verzamelen, redigeren en corrigeren van binnengekomen artikelen en assisteert andere publicisten binnen de HVM bij het drukklaar maken van publicaties. Ineke Vink vervult de rol van HOOFDREDACTEUR. Voorlopig is de redactiecommissie ondergebracht bij de Commissie Historie Maassluis.
We zijn nog steeds op zoek naar leden die de huidige redactie kunnen versterken en die de samenstelling van speciale uitgaven en boeken op zich willen nemen.

Distributiecommissie

De Distributiecommissie is verantwoordelijk voor het verzendgereed maken en vervolgens distribueren van o.a. Historische Schetsen, Nieuwsbrieven, jaarkalender en acceptgiro's. De DISTRIBUTEUR coördineert de activiteiten van deze commissie en opereert vooralsnog onder de verantwoordelijkheid van de COLLECTIONEUR. Op termijn zal een van de secretarissen de Distributiecommissie aansturen.
De Distributiecommissie staat onder leiding van Jan Schakel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-05-02.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top