Samenstelling bestuur HVM
Bestuurssamenstelling:    
Functie Naam E-mailadres
Voorzitter: G.N. van de Velden (Gertjan) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vicevoorzitter: C.W. Tempelaars (Kees) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: E. Broekhart (Edwin) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PR/Communicatie: Mevr. H.M. Baart-Behrens (Hetty)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: W.A. de Lege (Wim) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    2018 01 18 Bestuur 1

Staand v.l.n.r. Gertjan van de Velden (voorzitter), Edwin Broekhart (secretaris),
Wim de Lege (penningmeester). Zittend v.l.n.r. Hetty Baart (PR & communicatie),
Jacques Visker (adviseur), Ineke Vink (adviseur), Kees Tempelaars (vicevoorzitter)

 

Erevoorzitter: 
M. van de Ree †

 

Ereleden:
M.G. Luijten †
J. Zon
Mevr. J.M.H.M. van Rest

Lid van Verdienste:
F. van Dalum
F. Klop
T. Vols

Organisatie HVM

Conform de statuten heeft de HVM een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een 2e secretaris en een penningmeester. De 2e secretaris assisteert de secretaris en is daarnaast verantwoordelijk voor de publieke betrekkingen (PR) en de communicatie. De HVM heeft in de loop der jaren een belangrijke positie in het maatschappelijk en culturele leven van Maassluis weten te veroveren. Hieruit vloeien vele activiteiten voort die de capaciteit van het bestuur verreweg te boven gaan.
Het huishoudelijk reglement spreekt in de artikelen 5 tot en met 12 over commissies, een groep leden die naast het bestuur zelfstandig hun werkzaamheden in overeenstemming met hun doelstellingen verrichten. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een redactiecommissie. Maar dat was niet voldoende om ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen blijven maken van beschikbare expertise en capaciteit.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2009 hebben de leden de nieuwe structuur en samenstelling van het bestuur en de commissies goedgekeurd (zie onderstaande organisatieschema's).

HVM-raad

Omdat de ontkoppeling van verantwoordelijkheden (besturen en vakinhoudelijk verwerven en overdragen van historische kennis) mogelijk zou kunnen leiden tot verzuiling binnen de HVM, bestaat er behoefte aan een coördinerend en afstemmend lichaam. Dit orgaan is de HVM-raad. De raad komt (voorlopig) op ad-hocbasis bijeen indien de situatie dat vereist. Daarenboven komt de raad bijeen ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering (evalueren afgelopen jaar en formuleren nieuwe beleid).

De HVM-raad bestaat uit:


Voorzitter
Vicevoorzitter
Chroniqueur

Gertjan van de Velden
Kees Tempelaars
Mevr. Ineke Vink


De secretaris notuleert de vergaderingen van de HVM-raad.
De nieuwe structuur en samenstelling moet een ter zake deskundig en slagvaardig optredende HVM opleveren.

Klik op de organisatieschema's om deze groter te bekijken.


Organisatieschema HVM bestuur

org sch raad

kerk
Interieur Groote Kerk

 

digi00068.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top