Gemengd zwemmen?

De Schakel maakte melding van een 3D waterglijbaan voor zwembad Dolfijn. In 1947 zwommen we nog in het troebele Maaswater van het buitenbad op het Hoofd. De gemeenteraad debatteerde precies 70 jaar geleden of de tijd misschien rijp was voor gemengd zwemmen. Maar zover waren we nog niet...

Met de kwestie gemengd zwemmen bedoelde men niet gereformeerden en katholieken tegelijk toegang tot hetzelfde zwembad geven. Zover waren we al. Maar was het wel zedelijk verantwoord om jongens en meisjes tegelijk te laten zwemmen? We luisteren mee bij de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 1947.

Aan de orde is een initiatiefvoorstel van de heren Slagboom en Boutkan en mevrouw Hamakers. De ‘rode rakkers’ willen een herziening van het reglement voor de gemeentelijke zweminrichting. Niet zomaar een herziening, nee, de mogelijkheid om (waarschijnlijk zo nu en dan) gemengd te zwemmen. Zomaar mannen en vrouwen, meisjes en jongens door elkaar in het water en langs de kant.

Mevrouw Hamakers wil dat graag toelichten. ‘Is het beslist noodzakelijk, dat zij, om de zwemprestaties van haar zoon gade te slaan, naar Hoek van Holland moet gaan? Zij hoopt dat het mogelijk gemaakt wordt dat haar man straks ook samen met zijn dochters kan gaan zwemmen.’ Ze meent dat een groot deel van de ingezetenen geen bezwaar heeft tegen gemengd zwemmen. Ze geeft de leden, die daarvan niet overtuigd zijn, in overweging om op een zomeravond eens een wandeling langs de Maas te maken.

De heer Chardon bevestigt dat er veel op particulier terrein gezwommen wordt. Hij verzoekt de voorzitter – als hoofd van de politie – daartegen maatregelen te willen nemen. Bij mooi weer komt het voor dat meer dan 300 personen op particulier terrein gaan zwemmen. Hij heeft daar persoonlijk veel nadeel van. De voorzitter bestrijdt het voorstel op formele gronden, die we maar buiten beschouwing laten. En de heer Parre ziet de noodzaak niet. Zwemmen is ‘ten eerste tot verfrissing van het lichaam en ten tweede tot redding van zichzelf of van anderen’. De voorzitter betreurt het ‘dat er blijkbaar in de gemeente dingen gebeuren die zedelijk niet verantwoord zijn’. Aan de politie heeft hij steeds opgedragen nauwlettend toe te zien wat met de openbare zedelijkheid in strijd komt. Zij die kwaad willen komen toch niet onder toezicht in de badinrichting, maar zoeken los¬bandigheid buiten toezicht.

De heer Van der Snoek zegt ‘dat hij geen bezwaren heeft tegen gemengd zwemmen voor gehuwden alleen, wel echter indien het wordt toegestaan voor alle groepen en alle leeftijden. Het is niet mogelijk om in een overvol bassin goed toezicht uit te oefenen.’

Het voorstel wordt verworpen.


20171806 zwembad 
Het zwembad (1924-1969) gezien vanaf de watertoren.
Op de voorgrond links de restanten van het sluisje naar het voormalige Prikkengat.
A0423.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top