Huizen opgeofferd voor Deltadijk

Vorige maand raasde er een zeer zware noordwesterstorm over Nederland, gecombineerd met springvloed. De vergelijking met de stormvloedramp van 31 januari 1953 drong zich op. Alle Maassluise buitenpolders stonden toen onder water en de eeuwenoude Maasdijk met de Monsterse en Wateringse Sluis was de enige waterkering die Maassluis nog droog kon houden. Sinds 1953 zijn er drastische maatregelen getroffen. Heel Nederland kreeg een betere bescherming tegen hoogwater door het Deltaplan.

In de jaren ’50 zijn de eerste plannen uitgevoerd, in 1974 was Maassluis aan de beurt. Dat betekende heel veel voor Maassluis. De Deltadijk zou in de buitenpolders komen. Dwars door de Taanschuurpolder en de Kapelpolder, die aan weerskanten van de haven liggen, werd de Deltadijk gepland.
De woonwijk ’t Hoofd, bij de veerpont, bestond toen al zo’n 80 jaar. En het kon niet anders, de nieuwe dijk zou dwars door die woonwijk moeten komen. Resultaat was de afbraak van vier straten met meer dan 100 huizen. Dat betekende een ongekend grote ingreep, maar het was een offer voor de veiligheid van de rest van Maassluis, het Westland en Nederland.

De gevolgen voor Maassluis waren groot en gingen veel verder dan het verlies van die 100 woningen. Bizar detail: door het gekozen traject van de dijk bleef de rest van de woonwijk ’t Hoofd toch nog buiten de Deltadijk liggen en de wijk zou evenveel risico op overstroming lopen als altijd. Een ander nadeel was de keersluis die in de haven kwam. Daardoor werd de haven verdeeld in een Binnen- en een Buitenhaven. De keersluis heeft een maximum breedte en diepte, waardoor grotere schepen nooit meer de haven in kunnen komen. Het betekende het definitieve einde van de sleepdienst en berging in Maassluis. Want die diensten kregen steeds grotere schepen, maar de Maassluise haven had geen mogelijkheid meer zich daaraan aan te passen met een havenuitbreiding in omvang of diepte.

Zo’n 25 jaar later kwam de Maeslantkering bij Hoek van Holland gereed. Dat was het laatste deel van de Deltawerken in deze regio. Daarmee waren de Deltadijk en de keersluis in Maassluis in één klap overbodig.
Ook de oude wijk ’t Hoofd is nu beschermd tegen hoogwater. Is heel Maassluis nu veilig? Het komt maar zelden voor dat de nieuwe keringen nodig zijn, maar tijdens de laatste storm, vrijdag 13 januari, was sluiting bijna nodig.

De huizen die zijn afgebroken voor de deltadijk hebben hun eigen geschiedenis. In het boekje Historische Schetsen nr. 70, dat de Historische Vereniging Maassluis in mei 2017 uitgeeft, staat de bijzondere bouwgeschiedenis van deze huizen te lezen.

20172802 Storm Vloed
Hoogwater in 1990 op de Burg. De Jonghkade
KBN0649.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top