Een haven vol visserschepen

Tijdens de afgelopen Furieade lag de Maassluise haven vol met een vrolijke mengeling van allerhande schepen van diverse pluimage. Voor ons een bijzondere gebeurtenis die eenmaal per jaar plaatsvindt. 100 jaar geleden was een bomvolle haven met schepen de normaalste zaak van de wereld en een dagelijks beeld waaraan Maassluizers gewend waren. Maar daar zou snel verandering in komen.

De visserij heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op Maassluis. Door de eeuwen heen voeren de Maassluizers met buizen, hoekers en loggers uit om kabeljauw, schelvis en haring te vangen. De belangrijkste visserij was de IJslandvaart, die ruim honderd jaar tot 1860 is uitgeoefend met voornamelijk hoekers. Daarnaast was de Doggevaart op schelvis van belang van 1760 tot 1825. Tot 1866 werd met een klein aantal schepen op haring gevist. Daarna nam, met de komst van de logger, de haringteelt in belangrijkheid toe, zodat men tussen 1903 en 1914 met meer dan honderd schepen ter haringvangst voer.

Om de visserij te behouden was in 1895 de haven aangepast. Want de schepen werden steeds groter en hadden vooral meer diepgang nodig. De Noordgeer en het Hellinggat waren uitgediept zodat daar plaats was voor 40 loggers en 35 bomschuiten. De kosten waren astronomisch: 34.000 gulden (15.400 euro) had dat grapje gekost. Dat moest terugverdiend worden met onder andere het liggeld: loggers die wilden overwinteren in de Maassluise haven betaalden daarvoor 10 gulden (€ 4,50) en bomschuiten betaalden 7,50 gulden (€ 3,40). Voor de hele winter, wel te verstaan.

Het heeft niet mogen baten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voeren weliswaar nog 80 à 90 schepen naar zee, maar in het begin van de crisisjaren, in 1930, voeren nog maar vijf loggers uit. Natuurlijk is daar de sleepdienst, berging, loodsdienst, etc. voor terug gekomen. Het aanzien van de Maassluise haven veranderde in de eerste helft van de 20e eeuw aanzienlijk door de komst van de schepen van Smit. Die lagen vooral in de Buitenhaven, want ook deze schepen werden groter en groter. De Maassluise haven kon zich daaraan niet aanpassen. Diverse havenplannen voor een geheel nieuwe haven in de Kapelpolder, naast de ‘oude’ haven, zijn in die tijd gepasseerd. Niet één plan is uitgevoerd.

En zo is Maassluis een rustige museumhaven geworden, met eens per jaar een groot spektakel. Dan ligt tijdens de Furieade de haven weer even helemaal vol. Als vanouds.
De Historische Vereniging Maassluis heeft een grote digitale collectie oude foto’s van de haven vol schepen. (http://hvm.collectiebank.nl/beeldbank/start/hvm)

20161310 vissersboten

A0710.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top